Bekçilere kimlik sorma hakkı resmiyet kazandı

Endonezya’da 7.1 büyüklüğünde deprem
Haziran 4, 2020
Sevgilisini öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Haziran 4, 2020

Bekçilere kimlik sorma hakkı resmiyet kazandı

Bekçilere kimlik sorma hakkı resmiyet kazandı TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Semt Bekçileri Kanunu Teklifinin birinci bölümünde yer alan 7 madde kabul edildi. Genel Kurulda bahşedilen önergeyle teklifin 4. maddesinde yer alan “Adaylık süresi içinde verilen esas ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamaları yapılacak.” ifadesi değiştirildi. Değişikliğe kadar, çarşı ve semt bekçilerine verilecek esas ve hazırlayıcı eğitimler minimum 3 ay süreli olacak. Kabul edilen maddelerle, çarşı ve semt bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve semt bekçilerinin görev ve adaylık süreçlerine, devir ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor. Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve semt bekçileri istihdam edilecek. Güvenlik ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri iş hiyerarşileri içinde saptama edilecek. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve maddi yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında sonra gelmek şartı aranacak. Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlık ya da engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla saptama edilenler emniyet ya da jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak. Çarşı ve semt bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan eksik, 2 yıldan artı olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları saptama edilenlerin, aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek. Çarşı ve semt bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sıhhat ve selametini sağlayacak. Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma fakir olanlara takviye edecek, yardıma gereklilik duyduğu değerlendirilen, baskı mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan bayan ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Bir semt, yer, yol ya da cadde sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek olan bekçiler, doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın ya da facia gibi önemli, telaş haller nedeniyle yapılacak yardım isteklerinden gücü kapsamında olanları öncelikle yerine getirecek. Büyük risk talep eden yangın ve sel gibi afetlerde semt sakinlerini anında uyarmakla görevli olan bekçiler, toplum sağlığını ve güvenliğini korkutma eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan farkında edecek. Çarşı ve semt bekçileri; görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, ödev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri kadar noksan alınan tedbirleri tamamlattıracak, belirsiz şart ya da kişileri emrindeki bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek, millet düzenini bozacak mahiyetteki eğlence, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi nedeniyle genel kolluk kuvvetleri gelinceye değin önleyici tedbirleri alacak. Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından belirsizlik edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, cadde, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, atama bölgesi ve alıştırma saatleri ile sınırlı edinmek kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini durdurmak, suç işlendikten daha sonra kaçan faillerin yakalanmasını karşılamak, işlenen kabahat ya da kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri veya cebren getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, şahısların hayatı, beden bütünlüğü ya da servet bakımından veya topluma yönelik mevcut veya mümkün bir tehlikeyi önlemek nedeniyle durdurabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için akla yatkın bir sebebin bulunması gerekecek. Mantıksal Bağ talep edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde erteleme işlemi yapılamayacak. Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten daha sonra, durdurduğu kişiye askıya alma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması zorunlu diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. Bu kişilere kimliğini ispatlamada gerekli rahatlık gösterilecek. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen birey tutularak durumdan hemencecik genel kolluk görevlileri haberdar edilecek. Durdurma süresi, durdurma sebebine teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan akla uygun süreden fazla olamayacak. Durdurma sebebinin ortadan kalkmasıyla kişilerin ve araçların ayrılmalarına müsade verilecek. Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan öteki bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine ya da başkalarına hasar verilmesini önlemek amacına karşın el ile dıştan denetim dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir