İstanbul Valiliği’nden yüzme alanlarına ilişkin genelge

İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması
Haziran 12, 2020
Türkiye’de günün koronavirüs tablosu
Haziran 12, 2020

İstanbul Valiliği’nden yüzme alanlarına ilişkin genelge

İstanbul Valiliği'nden yüzme alanlarına ilişkin genelge İstanbul Valiliği, vatandaşların dinç ve tehlikesiz koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla alınan önlemleri duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya tarafından, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte ihmal, tedbirsizlik, kurallara uyulmaması ve yasaklanmış olan yerlerde denize girilmesi sebebiyle suda boğulma olaylarında çoğalma gözlendi. İstanbul’da 2017’de 64, 2018’de 91, geçen yıl da 69 vatandaş, girilmesi yasaklanmış olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatını kaybetti. Toplumun afiyet ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşların tatil, spor veya istirahat etmek nedeniyle dinç ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla bazı önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, çevre ve şehircilik, gençlik ve spor, kültür ve turizm, tarım ve orman müdürlükleri ve ilgili kuruluşlara, valilikten gönderilen genelgede yaz mevsiminde alınması gereken önlemler sıralandı. Valilik göre gönderilen genelge şöyle: – Kaymakamlıklarca oluşturulan “Yüzme Alanları Komisyonları” yaz her tarafında denetimlerini sürekli sürdürecek. Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde sağlık, emniyet ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan yerler, yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecek. Tespit edilen yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırlarını vermek için kullanılacak yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilecek ve her sene 1 Nisan-15 Kasım tarihleri aralarında eksiksiz hazırlanacak ve muhafazası sağlanacak. Belirlenen yüzme alanlarına deniz araçları giremeyecek, gerekli hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye liman başkanlıkları yetkili olacak. – Kıyı kanununa tutarsız inşa inşa edilemeyecek – Plaj ve yüzme alanlarında halkın rahatça yararlanabileceği emniyet, sıhhat ve sosyal kaliteli donatıların tesisi, ilgili belediye ya da ruhsatlı tesis işleticisince sağlanacak. İmar, çevre ve kıyı kanununa tutarsız inşa ve tesis yapı edilemeyecek. – Özel sahiplik olmayan yüzme alanı ve plajlarda, plaj, yeme-içme yeri, otopark gibi işletilebilmesi yetkili idarenin ödev veya kiralama koşuluna emrindeki olacak. Plajlarda kanunsuz açılan tesisler hakkında, ilgili mevzuat gereğince işlem yapılacak. – İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mesire yerleri, piknik alanları ve plajlarda faaliyette bulunan toplu tüketim ve satış yerlerinin kontrolleri yerinde sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı gerçekleştirilecek. – Yüzme sezonu boyunca kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerince önleyici kolluk tedbirleri alınacak, bu kapsamda saptama edilen olumsuzluklarla ilgili yasal işlem uygulanacak. Plaj ve yüzme alanlarında kimlik kontrolleri yapılacak, trafik akışını ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler alınacak. – Plajlarda, uyarı panoları üstünde kayıtlı saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış, her 200 metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için belgelere dayanan minimum iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran bulundurulması gerekli olacak. – Yüzme alanı, plaj, havuz, su parkı gibi işletmeler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı’nda belirli donanım ve ilkyardım malzemelerini eksiksiz bulunduracak. Sahil ve kıyı işletmelerinde, plaj dikkat ve dikkat bayrakları mevzuata uygun şekil ve standartlarda olacak. – Yüzme alanı ve plajlarda bulunan plaj işletmesi, yeme-içme yeri, otopark gibi yerler kaymakamlıklarda oluşturulan komisyonlarca yüzme sezonu süresince ayda iki defa denetlenecek, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile istenilen Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler hem yapılacak. – Bilhassa Karadeniz kıyısında “çeken akış riski” yer alan yerlerde İBB ve ilçe belediyelerince “çeken sızıntı” ve “yüzme tehlikelidir” ibareli dikkat levhaları konulacak. – Ayırt etme gücü olmayanlar ve çocukların yanlarında yüzme haberdar olan ebeveynleri ya da refakatçileri ile denize girmeleri, plaj ve yüzme alanı işleticilerinin bu konuda gereken önlemleri almaları zorunlu olacak. – Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği’nin parkur belirlemeyi düzenleyen hükümleri uyarınca, sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla belirlenecek. – Turizm Amaçlı Sportif Etkinlikler Yönetmeliği’nin belirlediği görevleri gerçekleştirmek, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini çözümlemek, yeterlilik belgesi sıralamak, yönetmeliğin uygulanması için zorunlu çalışmaları yapmak, denetimi sağlamak için il sportif turizm kurulu, ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde kaymakamların başkanlığında sportif turizm kurulları oluşturulacak. – İzinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen tür ve ilan edilen parkur açık havada sportif faaliyet yapılması, faaliyetin tatminkarlık belgesi dahilinde olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasak olacak. Aksi halde bulundukları yerin en büyük mülki amiri göre derhal faaliyetten men edilerek idari para cezası uygulanacak. – Su altı sporları, kürek, kano, yelken, yüzme, triatlon, çağdaş pentatlon, su topu federasyonları il spor dalı düzen kurullarının takvim etkinlik programları gereği düzenlenmesi planlanan devlete ait spor faaliyetleri ile müsaadeye bağlanmış, lokal yönetimler ve diğer gerçek-özel hukuk tüzel kişilikleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılacak. – Özel Ceset Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği gereği, yeterlilik belgelerini federasyonlardan, çalışma izin belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alan tesisler, gerçekleştirecekleri milli ve uluslararası müsabaka izinlerini ilgili spor dalı federasyonundan, il seviyesinde yapılacak yarışmalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alacak. Laf konusu faaliyetlerin gözetim ve denetimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yerine getirilecek. – Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saatleri uygulamalarında ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda boğulmalara karşısında engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin alınması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün denetleme ve gözetiminde ilgili kurum-kuruluş ve işleticiler tarafından sağlanacak. – Vatandaşların can ve mülk güvenliğinin korunması, millet esenliğinin sağlanması nedeniyle ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan komisyonlar ile İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenen koordinatları belirtilmiş, sınırları yüzer donanımlar ve güvenlik şamandıraları ile cepheli plaj ve yüzme alanları denize girmeye kullanışlı olacak. Liste haricindeki yerler yasaklanmış olacak. – İBB ve ilçe belediye başkanlıklarınca açıklanmış plaj ve yüzme alanları dışarıya yüzme ve denize girmenin güvenli olmayan ve yasaklanmış olduğuna ilişkin pano, afiş ve dikkat levhaları uygun yerlere konulacak. – İçişleri Bakanlığının rehberinde belirtilmiş plaj, yüzme alanı, restoran, restoran, kafe gibi yerler, her işletme türü için belirlenen salgının yayılması ve bulaşmasını önleyici Kovid-19 önlemlerini elde etmek ve kısıtlamalara aktarmak zorunlu olacak. – Pandemi ile çaba dinamik bir süreç olduğundan Sağlık Durumu Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu göre hazırlanan “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html” adresinden erişilen, “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Egzersiz Rehberi”nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallar ile ilgili bakanlık ve kurumlarca ilerde alınacak ek önlem ve kısıtlamalara uyulması zorunlu olacak. – Kovid-19 önlemlerine uymayan hakiki ve tüzel kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile aykırılığın durumuna göre kanunda belirtilen öteki yaptırımlar uygulanacak, konusu kabahat teşkil eden fiil ve eylemlerde bulunanlar hakkında adli makamlara bildirim yapılacak. Genelge hükümlerine tutarsız davrananlar hakkında idari yaptırım, kabahatin türüne göre ilgili kanun, özel hüküm bulunmayan hallerde Kabahatler Kanunu uygulanacak. İdari yaptırım karar yetkisini ilçe kaymakamlarına devreden genelge, İstanbul Valisi tarafından yürütülecek, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve İstanbul ili sınırları zarfında uygulanacak. Genelgenin ekinde “İstanbul Yüzme Alanları Koordinat Listesi”nde, denize girilebilecek 84 yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir