Korsan maç yayında Suudilerin parmağı kanıtlandı

Trump, ‘polis reformu’ kararnamesini imzaladı
Haziran 17, 2020
Levent’te metro istasyonunda bir kadın, raylara atladı
Haziran 17, 2020

Korsan maç yayında Suudilerin parmağı kanıtlandı

Korsan maç yayında Suudilerin parmağı kanıtlandı Dünya Ticaret Örgütü’nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde Katar’ın talebi üzerine kurulan panelin hazırladığı raporda, Katar’ın korsan maç yayınlarına ilişkin başvurusu haklı bulundu. 130 sayfalık raporda, Suudi Arabistan’ın ise bilhassa korsan yayınlara müsaade ettiği ve buna ihtimal tanıdığına dair iddialar kanıtlandı. DTÖ kaynaklarına tarafından Suudi Arabistan, Katar’la yaşadığı siyasi sorun nedeniyle emniyet endişelerini mazeret göstererek, panelin davayı görme yetkisi olmadığını bahis etti. Panel ise Suudi Arabistan’ın “güvenlik istisnasına” başvurmasını anlamakla birlikte, Katar’ın iddialarını ele almaya yetkisi olduğunu bildirdi. Panel, arkasından Katar’ın “beoutQ platformunun korsan yayınlama yaptığı ve Suudi Arabistan’da hukuk yoluna başvurulmasının engellendiğini ve böylelikle korsan yayınlara karşı tedbir alınmadığı” yönündeki iddialarını inceledi. Katar’ın bu iddiaları kanıtladığına kanaat getiren DTÖ paneli, bu ülkeyi haklı buldu. Panelin raporunda, Suudi Arabistan’ın bilhassa “Ticaretle İlgili Fikri Sahiplik Anlaşması’nı” ihlal ettiği vurgulanarak, “Bu olgusal bulgulara dayanarak, DTÖ, dobra dobra ve keskin bir biçimde Suudi Arabistan’ın milletlerarası antlaşma yükümlülüğü de dahil almak üzere milletlerarası hukuku iyice ihlal ettiğine hükmetti.” ifadesine yer verildi. Böylece panel, beoutQ ile Suudi Arabistan devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oldu. Kararın işlerlik kazanması için DTÖ temyiz organında onaylanması gerekiyor. Lakin, ABD’nin 2017 başından beri ödev süresi dolan üyelerin yerine atamaları engellemesinden nedeniyle 11 Aralık’ta aza sayısı 1’e düşen temyiz organı işlevsiz halde. böylece temyiz organı baştan işlerlik kazanana kadar söz konusu karar sahiden onaylanamayacak. Fakat uzmanlar, kararın Katar’ın haklılığına ilişkin siyasi söylemine takviye veriyor olması açısından önemli olduğunu vurguluyor. beIN Media Group’a ait bir internet sitesinde, merkezi Suudi Arabistan’da yer alan korsan yayın platformu beoutQ’nun faaliyetlerini yine merkezi uydu sağlayıcısı Arabsat aracılığıyla yürüttüğü belirtilmişti. Sitede, 2017 yılında piyasaya çıkan beoutQ’nun şimdiye kadar milyarlarca dolar bedel spor ve ziyafet içeriğini yasa dışı olarak yayımladığı bahis edilmişti. Sitede hem Suudi Arabistan’ın beIN Media Group’tan gelen bütün itirazlara aleyhinde duruşma yolunu kapattığı da vurgulanmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 5 Haziran 2017’de “terör gruplarını desteklediği” suçlamasıyla Katar ile bütün diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye idareli abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek, milletlerarası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti. Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir