Resmi yazışmalar elektronik ortama taşınıyor

Hindistan’da bir şirket, binlerce kişinin verisini çaldı
Haziran 10, 2020
Bursa’da çok sevdiği bisikleti canından etti
Haziran 10, 2020

Resmi yazışmalar elektronik ortama taşınıyor

Resmi yazışmalar elektronik ortama taşınıyor Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca, “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Mevzuat”te yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Devlete Ait Gazete’de yayımlandı. Mevzuat, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yönetmelikle, artan teknolojiden daha etkili ve verimli davranmak ve yurttaş odaklı devlet anlayışı kapsamında bürokrasiyi hızlandırmak amacıyla, halk kurum ve kuruluşlarının devlete ait yazışmalarında elektronik etraf kullanımı başlıca öğe haline getirildi. Tüm ulus kurum ve kuruluşlarını kapsayan mevzuat, devlete ait yazışma süreçlerinde önemli şartların değişmesi ve yenilikler içeriyor. Yönetmelikle devlete ait yazışmalarda kağıt kullanımı, mevzuatın gerekli tuttuğu haller ile uzun süreyle elektronik altyapıyı etkileyecek doğal afet, elektrik kesintileri gibi durumlarla sınırlandırılıyor. Ayrıca yönetmelik, elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenleme gibi yenilikleri kapsıyor. Devlete Ait yazışmanın usul ve esasları, ilk olarak kamu personeli olmak üzere ilgili tüm paydaşların çalışma hayatı her tarafında uymakla yükümlü olduğu en manâlı mevzuatların başında geldiği için yönetmelik maddeleri hakkında açıklamaları ve uygulamaya karşın farklı alanlara yönlendirilmiş örnekleri içeren ayrıntılı rehber hazırlandı. Rehber, kamu personelinin resmi yazışma usulüne dair en çok gereksinim duyduğu alanları detaylandırıyor. Kamu personelini yakından ilgilendiren devlete ait yazışma yöntem ve esaslarına ilişkin eğitim videoları da hazırlandı. İhtiyaç duyulduğu her an, her yerden ulaşılabilen eğitim videolarıyla, tüm ulus personeline çalışma hayatı her tarafında rehberlik etmek amaçlanıyor. Mevzuat maddelerinin ayrıntılı açıklamalarının ve dağıtılmış örneklerinin bulunduğu, resmi yazışmanın tüm yönleriyle ele alındığı kılavuz ve eğitim videolarına, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden ve “www.resmiyazisma.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek. Artan teknoloji, büyüyen çevresel bilinç, tehlikesiz ve çabuk irtibat ile yurttaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yenilenen mevzuat, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan tehlikesiz elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda veya el yazısıyla atılan imza ile maddesel ortamda yapılan devlete ait yazışmalara ilişkin kuralları belirlemeyi, veri veya belge alışverişini hızlı ve güvenli yürütmeyi ve başvuru birliğini sağlamayı amaçlıyor. Devlete Ait yazışma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesiyle millet hizmetlerinde düzenlilik ilkesinin sağlanmasını hedefleyen yönetmeliğin kazanımları aralarında, zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi yer alıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir