avrupa birliği ile türkiye ilişkilerinde geçiş dönemi olarak adlandırılan 22 yıllık