avrupa birliği ile türkiye ilişkilerinde geçiş dönemi olarak