bilimsel araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi bir kültür ve uygarlığın oluşması