borsa istanbul’dan hisse alan hissedarlar hazirun cetvelinde olmuyor mu